Жазғы семестрдің алғашқы аралық бақылауының нәтижелері бойынша салалық технологиялар институтында академиялық Қызмет жұмысының шеңберінде институттың академиялық тәлімгерлері жетекшілік ететін топтармен эдвайзерлік сағат өткізді.

Студенттердің эдвайзерлермен кездесуі барысында алғашқы аралық бақылаудың нәтижелері, сондай-ақ пәндерді оқу мәселелері талқыланды.

Студенттер ағымдағы бағалаулардың нәтижелерін белсенді түрде талқылады, эдвайзермен және өзара материалдарды зерттеу техникасын көрсетті. Өзекті мәселелердің бірі материалды есте сақтау болды.

Білім алушылардың өздері атап өткендей есте сақтау қабілеті көбінесе өткізу формаларына және оны оқыту әдісіне байланысты. Студенттер белсенді оқытудың барлық түрлері материалдарды игерудің ең жақсы нәтижесін қамтамасыз ететінін және дәстүрлі оқыту түрлерімен салыстырғанда материалды есте сақтаудың жоғары көрсеткішін беретінін атап өтті.

Осылайша, студенттерге бағытталған тәсіл арқылы академиялық тәлімгерлер білім алушылардың жоғары оқу нәтижелеріне деген сыни ойлауын жандандырады.

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz