Жас ғалымдар кеңесі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің Жас ғалымдар кеңесінің құрамы 2023-2024 оқу жылы

Жас ғалымдар кеңесі қызметінің мақсаты жас ғалымдардың кәсіби өсуін жандандыру, өзекті ғылыми проблемаларды әзірлеу және басым ғылыми міндеттерді шешу үшін олардың күш-жігерін біріктіру, жас ғалымдардың инновациялық қызметін дамыту болып табылады.

Ереже барлық құрылымдық бөлімшелер, профессорлық-оқытушылық құрам (ПОҚ), студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру процесіне қатысатын қызметкерлер үшін жарамды.

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті жанындағы Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) ректордың тапсырмасы бойынша құрылды және қоғамдық бірлестік болып табылады. Кеңес қызметі ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметке қатысу арқылы БҚИТУ жас ғалымдарының шығармашылық ғылыми белсенділігіне жәрдемдесуге және дамытуға бағытталған.

Жас ғалымдар кеңесінің құрамына университеттің барлық институттарының ЖҒК төрағалары кіреді.

Кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

Кеңестің ережесі мен құрамын университет ректоры бекітеді.

Ғылыми бөлім өз қызметінде “білім туралы”, “Ғылым туралы” Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім Министрлігінің әдістемелік нұсқауларын, университет ректорының өкімдерін басшылыққа алады.

Осы Ережеде айқындалған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ЖМҚ-ның барлық қызметі ЖМҚ негізгі қызметінің нысанасын құрайтын міндеттерді шешуге мүдделі заңды және жеке тұлғалар беретін қаражат, оның ішінде БҚИТҚ-ға берілетін қаражат есебінен жүзеге асырылады.

Кеңесті ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді университет жүзеге асырады.

Жас ғалымдар кеңесі қызметінің мақсаттары мен міндеттері.

ЖҒК келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

– жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыруда БҚИТУ институттарының ЖҒК қызметін үйлестіреді, жас ғалымдардың конференцияларын, ғылыми іссапарларын ұйымдастыруда қажетті көмекті жоспарлайды және көрсетеді;

– жас ғалымдар қатыса алатын ғылыми конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, көрмелер, форумдар және басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;

– қазіргі ғылымның өзекті және іс жүзінде маңызды міндеттерін шешуге бағытталған Жас ғалымдардың күштерімен пәнаралық кешенді ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру үшін жас ғалымдар арасындағы тікелей байланыстарды дамытуға жәрдемдеседі;

– жас ғалымдарды қазақстандық және шетелдік ұйымдар жүргізетін ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар туралы ақпараттандыру жұмыстарын жүргізеді;

– жас ғалымдардың инновациялық қызметін қолдайды және ынталандырады, жас ғалымдардың жобалары бойынша инвестициялық бағдарламалар мен ұсыныстарға қатысты қызметті ұйымдастырады және жүзеге асырады;

– студенттерді ғылыми-зерттеу қызметіне тарту бойынша институттар кафедраларының ҒСҚ-мен бірлескен іс-шараларды жүзеге асырады.

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz