Университетте шығыс және кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы сәтті жүзеге асырылуда. Ол білім алушылар мен оқытушыларға арналған. Бұл бағдарлама біздің студенттерге бір академиялық кезең ішінде басқа университетте оқуға мүмкіндік береді. Бұл ретте барлық игерілген кредиттер мен алынған бағалар міндетті түрде қайта есептеледі. Бүгінгі таңда институттың 145-тен астам білім алушылары ішкі шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алуда.

Біздің институттың оқытушылары Тамбов мемлекеттік университетінің, П.А. Столыпин атындағы Ульянов мемлекеттік аграрлық университетінің, сондай-ақ Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алушыларға сабақ өткізеді.  Жыл сайын біздің институтқа қонақ дәріскерлер келеді.  Академиялық ұтқырлық жеке даму және жақсы тәжірибе алу үшін маңызд

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz