Білім беру бағдарламалары

  1. БҚИТУ магистртурасының білім беру бағдарламалар тізімі
Білім беру бағдарламалары Даярлап шығарушы кафедралар, мекен жайы Кафедра меңгерушісі, байланысу ақпараты
Инженерлік-гуманитарлық факультет
1 7М09101 – Ветеринарлық медицина Ветеринария және техносфералық қауіпсіздік,Ықсанов көшесі 44,

107 кабинет

Байтлесова Лаура Ильясовна, х.ғ.к.телефоны: 8-705-465-8585

е-mail: beu64@mail.ru

2 7М07201 – Мұнай-газ ісі Мұнай-газ ісі

Чапаев көшесі 69,

507 кабинет

Ахметжан Самал Закиқызы, т.ғ.к.телефоны: 8-777-574-6360

е-mail: samal.zakey@mail.ru

Педагогикалық факультет
1 6М010300 – Педагогика және психология Педагогика және психология Кинжекова Рысканым Салимовна, п.ғ.к., доцент
2 6М010800 – Дене шынықтыру және спорт Жаратылыстану ғылыми пәндер Клименко Татьяна Ивановна, п.ғ.к., доцент
3 6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті Филология және оқыту әдістемесі Ажгалиев Марат Кайыржанович, п.ғ.к., доцент

телефоны: 8 (7112) 51-24-50,

8 702 690 84 33;

8 777 979 22 69

е-mail: marat_ajigaliev@mail.ги

4 6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі
5 6М020300 – Тарих Тарих және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер Балыкова А.М., т.ғ.к., доцент

телефоны:8 (7112) 51 24 50,

8 775 370 90 31

6 6М050900 – Қаржы Қаржы Ким Анна Алексеевна, э.ғ.к., доцент

телефоны: 8(112) 51-24-50,

8(777)3968513

е-mail: annakim_2017@mail.ru

Тілдер және менеджмент факультеті
1 6М050600 – Экономика Экономика және менеджмент Мансурова Магрипа Аубакировна, э.ғ.к., доцент

телефоны:8(112)513171,

8(777)1955793

2 6М050800 – Есеп және аудит Есеп және аудит Султангужиева

Айгуль Жаксыбаевна,  э.ғ.к.,

Аға оқытушы

телефоны: 8 (7112) 51 05 75,

8 777 221 62 87

Барлығы:  10 оқу бағдарламасы
Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz