Университетінің білім беру бағдарламалары

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті № KZ08LAA00032358 мемлекеттік лицензиясы негізінде бакалавриаттың 42 білім беру бағдарламасы, магистратураның 10 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярлайды.

Университеттің білім беру бағдарламалары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, Ұлттық біліктілік шеңберіне, кәсіптік стандарттарға (ол болған жағдайда) сәйкес әзірленеді, Дублиндік дескрипторларына және Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкестендірілген, оқу үдерісін ұйымдастыруда ЖОО-ның құзыреттілік тәсілі мен академиялық еркіндігі, білім беру бағдарламаларының икемділігі мен ұтқырлығы қағидаттарына негізделген.

Білім беру бағдарламасы мазмұнының міндетті шарты әрбір түлектің барлық көзделген оқу нәтижелерін игеруіне ықпал ететін білім беру траекториясын көрсететін білім алушының икемді жеке жоспарын дербес құру мүмкіндігі болып табылады.

Университеттің бірқатар білім беру бағдарламаларында қосымша Мinor бағдарламасы бар. Білім беру бағдарламалары жыл сайын жаңартылуы мүмкін.

Білім беру бағдарламасы даярлау бағыттары бойынша білім беру көлемі мен мазмұнын, білім беру бағдарламаларын игерудің жоспарланған нәтижелерін, білім беру қызметінің шарттарын айқындайды. Білім беру бағдарламалары негізінде оқу жоспарлары (оқу жұмыс жоспарлары, білім алушылардың жеке оқу жоспарлары) қалыптастырылады және оқу пәндері бойынша оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді.

6B04207 Сот-прокурорлық қызмет, 7M01707 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (магистратура) жаңа БББ, Альметьев мемлекеттік мұнай институтымен бірге «Мұнай – газ ісі» бірлескен БББ, 6В01704 Қазақ тілі мен әдебиеті және түрік тілі инновациялық БББ және ОП PR0011 Педагогиктік қайта даярлау БББ ашылды.

Оқытудың іске асырылатын бағыттары бойынша пәндерді баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін оқыту траекториялары бар модульдік білім беру бағдарламалары әзірленді. Оқу траекториясының пәндері элективті пәндерді ретсіз таңдауға жол бермеу және пәндер мен модульдер арасындағы логикалық байланысты қамтамасыз ету үшін семестрлер бойынша дәйекті түрде құрылған.

Кестеде білім беру бағдарламаларының атаулары, БББ тізіліміндегі және аккредиттеудегі білім беру бағдарламасының паспортына сілтемелер көрсетілген.

1-кесте. БҚИТУ білім беру бағдарламаларының тізімі

 

Білім беру саласының коды мен атауы

Даярлау бағытының коды мен атауы

Білім беру бағдарламаларының тобы

Білім беру бағдарламаларының шифрі мен атауы

Аккредиттеу

БББ типі

ЖБББП-ның БББ тізіліміндегі БББ-ларға сілтеме

1.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В011 Педагогика және психология

В001 Педагогика және психология

6В01101 – Педагогика және психология

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48881

2.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

ARQA

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48895

3.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/4923

4.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01401 – Дене шынықтыру және спорт

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49488

5.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

6В01402 – Құқық және экономика негіздері

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48791

6.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В006 Музыка мұғалімдерін даярлау

6В01403 – Музыкалық білім

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/51069

 

                                           

7.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В011 Информатика мұғалімдерін даярлау

6В01501 – Информатика

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/50837

8.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В011 Информатика мұғалімдерін даярлау

6В01502 – Информатика (көптілді топ)

 

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49508

9.                    

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

6В01601 – Тарих

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48736

10.                

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49068

11.                

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В018 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау

6В01702 – Шетел тілі: екі шетел тілі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49722

12.                

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01703 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48840

13.                

6В01 Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01704 – Қазақ тілі мен әдебиеті және түрік тілі

 

Инновациялық

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/50375

14.                

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В023 Тілдер және әдебиет

В036 Аударма ісі

6В02301 – Аударма ісі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49731

15.                

6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6В031 Әлеуметтік ғылымдар

В041 Психология

6В03101 – Психология

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48812

16.                

6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6В032 Журналистика және ақпарат

В043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

6В03201 – Кітапхана ісі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48846

17.                

6В12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс

6В123 Қоғамдық қауіпсіздік

6В096 Құқық қорғау қызметі

6B12301 Құқық қорғау қызметі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48801

18.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В046 Қаржы, экономика, банктік және сақтандыру ісі

6В04106 – Қаржы

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49308

19.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В046 Қаржы, экономика, банктік және сақтандыру ісі

6В04102 – Экономика

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49392

20.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В044 Менеджмент және басқару

6В04103 – Менеджмент

ARQA

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49506

21.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В044 Менеджмент және басқару

6В04104 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

ARQA

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49500

22.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В045 Аудит және салық салу

6В04105 – Есеп және аудит

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49228

23.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

 

 

 

В049 Құқық

 

6В04203 – Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды құқықтық реттеу

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49124

24.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

 

 

 

В049 Құқық

 

6B04207 Сот-прокурорлық қызмет

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/45457

25.                

6В04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

 

 

 

В049 Құқық

 

6В04202 –Құқықтану

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48794

26.                

6В11 Қызмет көрсету

6В111 Қызмет көрсету саласы

В091 Туризм

6В11101 – Туризм

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49374

27.                

6В11 Қызмет көрсету

6В111 Қызмет көрсету саласы

В092 Тынығу

6В11102 – Мәдени-тынығу жұмысы

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48752

28.                

6В11 Қызмет көрсету

6В113 Көлік қызметтері                       

В095 – Көлік қызметтері

6В11301 – Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48995

29.                

6В11 Қызмет көрсету

6В112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48878

30.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076 – Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07501 – Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48788

31.                

6В09 Ветеринария

В091

Ветеринария           

В083 – Ветеринария

 

6В09103 – Ветеринария

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48792

32.                

6В09 Ветеринария

В091

Ветеринария           

В083 – Ветеринария

 

6В09101 –Ветеринарлық медицина

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/28703

33.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В271-  Мұнай-газ ісі

 

6В07201 – Мұнайгаз ісі 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49403

34.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В271-  Мұнай-газ ісі

 

 

6B07204 – Мұнайгаз ісі 

 

Біріккен БББ

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/50060

35.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В073 – Сәулет

6В07301 – Сәулет

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48963

36.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В074 – Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07302 – Құрылыс

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49087

37.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В075 Кадастр және жерге орналастыру

6В07303 – Жерге орналастыру және кадастр

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48833

38.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

 

В065 Автокөлік құралдары

6В07101 – Көлік, көліктік техника және технологиялар  

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49059

39.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

 

В062 Электр техникасы және энергетика

6В07102 – Электрэнергетикасы

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48689

40.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В064 Механика және металл өңдеу

6В07104 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49126

41.                

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В063 Электр техникасы және автоматтандыру

6В07105 – Автоматтандыру және басқару

(салалар бойынша)

 

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48991

42.                

6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар                                                      

 

В057 Ақпараттық технологиялар

6В06104 – Есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48880

1

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М011 Педагогика және психология

M001 Педагогика және психология

7М01101 – Педагогика және психология (2 ж.)

7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48912

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48917

2

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау

M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

 

7М01401 – Дене шынықтыру және спорт (2 ж.)

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49680

3

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

M016 Тарих педагогтерін даярлау

7М01601 – Тарих (2 ж.)

 

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48892

4

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М 017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7М01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті (2 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49669

5

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

M019 Шетел тілдері педагогтерін даярлау

7М01702 – Шетел тілі: екі шетел тілі (2 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49780

 

6

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01707 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (2 ж.)

 

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48925

7

7М04 Бизнес, басқару және құқық

7М 041 Бизнес және басқару

M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7М 04101 – Қаржы – (2 ж.)

7М 04107 – Қаржы – (1 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49428

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/10307

8

7М04 Бизнес, басқару және құқық

7М 041 Бизнес және басқару

M070 Экономика

7М 04102 – Экономика (2 ж.)

7M04104 Экономика (1 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49596

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/49645

9

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7М072

Өндірістік және өңдеу салалары

М115 – Мұнай инженериясы

7М07201 – Мұнайгаз ісі (2ж.)

7M07202 – Мұнайгаз ісі (1.5 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/33434

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/33435

10

7М09 Ветеринария

7М091

Ветеринария            

М138 – Ветеринария

7М09101-Ветеринарлық медицина (2ж.)

7M09102 Ветеринарлық медицина (1,5 ж.)

НААР/IAAR

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/25292

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/25297

1

Педагогтік қайта даярлау

Педагогтік қайта даярлау

PR001 Педагогтік қайта даярлау

PR0013 Педагогтік қайта даярлау

 

 

https://epvo.kz/#/register/education_program/application/46644

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz