БҚИТУ ғылыми бағыттары

Салалық технологиялар институты

 • ЕАЭО шеңберінде аймақаралық өзара әрекеттестік пен шекаралас ынтымақтастық жағдайында ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру – э.ғ.д., профессор Габдуалиева Р.С.
 • Батыс Қазақстан облысындағы шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы – э.ғ.к. доцент Мансурова М.А.
 • Көптілдік білім беруді енгізудің тұжырымдамалық негіздері – филол.ғ.к., доцент Доукариева У.К.
 • Экономиканың ақпараттық жабдықталуын жетілдіру – э.ғ.к., доцент Искакова Б.Г.
 • Мәдени-тынығу шараларын ұйымдастырудың инновациялық әдістері -филос.ғ.к., доцент Хайрушин Ж.К.
 • Батыс Қазақстанның тарихы мен этнографиясы – т.ғ.д, профессор Шинтимирова Б.Г.
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы – филол.ғ.д.,профессор Сабыр М.Б.
 • Қазақстанның стратегиялық даму мақсаттарына жетудің қаржылық-экономикалық аспектілері – э.ғ.к., доцент Ким А.А.
 • Қазақстанның Батыс аймағының дене мәдениеттік-спорттық өлкетану аспектілері – п.ғ.к., профессор Пересветов Н.Н.
 • Жоғары кәсіби мамандарды дайындау үдерісіне оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын енгізу – п.ғ.к, доцент Кинжекова Р.С.

Білім және менеджмент институты

 • Филологиялық білім беру көздері және инновациялық технологиялар – филология ғылымдарының докторы, профессор Сабыр М. Б.
 • Шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы және оның Батыс Қазақстан облысындағы даму перспективалары – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Мансурова М. А.
 • Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі мәселелері – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Г. К. Курманова
 • Шет тілдерін оқытуда жетілдірудің негізгі жолдары – филология ғылымдарының кандидаты, доцент Доукариева У. К.
 • Цифрлық білім беру технологияларын интеграциялау негізінде жоғары білім берудегі аралас оқытудың педагогикалық дизайны – педагогика ғылымдарының докторы, профессор С. М. Бахишева.
 • Жаңа ғасырдағы зияткерлік ұлттық тәрбие мен этномәдени білім беру мәселелері – педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Тасимова А. А.
 • Батыс Қазақстанның әлеуметтік-саяси дамуы және өңірлік мәдени мұра, археологиялық, этнографиялық дереккөздер – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент А. М. Балыкова.
 • Дене шынықтыру-спорттық өлкетану – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Кажиакпарова Ж. С.

Инженерлік-гуманитарлық факультет

 • Экологиялық және мұнай-химиялық зерттеулерге арналған жартылай өткізгіштік материалдар негізінде модификацияланған сенсорларды дайындау, жасау және енгізу – х.ғ.д, профессор Бурахта В.А.
 • Батыс Қазақстан жағдайында мұнай-газ конденсатты өнімді өндіру, дайындау, қайта өңдеу және сақтаудың технологиялық үдерістерін жетілдіру – т.ғ.к, доцент Ихсанов К.А.
 • Батыс Қазақстан облысында қазіргі заманғы мал шаруашылғы дамуының экологиялық және биологиялық аспектілері- б.ғ.к., профессор Байтлесов Е.У.
 • Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы жерлерін қолдану бағасы мен маркетингтік зерттеулері – жерге орналастыру магистрі Ихсанова С.А.
 • Батыс Қазақстан облысы табиғи суларының экологиялық мониторингі – х.ғ.к., доцент Байтлесова Л.И.
 • Ақпараттық жүйелер және есептеуіш техникасы бакалаврларына модульдік технология бойынша жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері – п.ғ.к., доцент Кажиакпарова Ж.С.
Мекен-жай
 • Қазақстан Республикасы
  090000, Орал
  Н. Назарбаев даңғылы, 208
  reception@wkitu.kz