БҚИТУ ғылыми бағыттары

Тілдер және менеджмент факультеті

 • ЕАЭО шеңберінде аймақаралық өзара әрекеттестік пен шекаралас ынтымақтастық жағдайында ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру – э.ғ.д., профессор Габдуалиева Р.С.
 • Батыс Қазақстан облысындағы шағын және орта бизнестің қазіргі жағдайы – э.ғ.к. доцент Мансурова М.А.
 • Көптілдік білім беруді енгізудің тұжырымдамалық негіздері – филол.ғ.к., доцент Доукариева У.К.
 • Экономиканың ақпараттық жабдықталуын жетілдіру – э.ғ.к., доцент Искакова Б.Г.
 • Мәдени-тынығу шараларын ұйымдастырудың инновациялық әдістері -филос.ғ.к., доцент Хайрушин Ж.К.

Инженерлік-гуманитарлық факультет

 • Экологиялық және мұнай-химиялық зерттеулерге арналған жартылай өткізгіштік материалдар негізінде модификацияланған сенсорларды дайындау, жасау және енгізу – х.ғ.д, профессор Бурахта В.А.
 • Батыс Қазақстан жағдайында мұнай-газ конденсатты өнімді өндіру, дайындау, қайта өңдеу және сақтаудың технологиялық үдерістерін жетілдіру – т.ғ.к, доцент Ихсанов К.А.
 • Батыс Қазақстан облысында қазіргі заманғы мал шаруашылғы дамуының экологиялық және биологиялық аспектілері- б.ғ.к., профессор Байтлесов Е.У.
 • Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы жерлерін қолдану бағасы мен маркетингтік зерттеулері – жерге орналастыру магистрі Ихсанова С.А.
 • Батыс Қазақстан облысы табиғи суларының экологиялық мониторингі – х.ғ.к., доцент Байтлесова Л.И.
 • Ақпараттық жүйелер және есептеуіш техникасы бакалаврларына модульдік технология бойынша жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері – п.ғ.к., доцент Кажиакпарова Ж.С.

Педагогикалық факультет

 • Батыс Қазақстанның тарихы мен этнографиясы – т.ғ.д, профессор Шинтимирова Б.Г.
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы – филол.ғ.д.,профессор Сабыр М.Б.
 • Қазақстанның стратегиялық даму мақсаттарына жетудің қаржылық-экономикалық аспектілері – э.ғ.к., доцент Ким А.А.
 • Қазақстанның Батыс аймағының дене мәдениеттік-спорттық өлкетану аспектілері – п.ғ.к., профессор Пересветов Н.Н.
 • Жоғары кәсіби мамандарды дайындау үдерісіне оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын енгізу – п.ғ.к, доцент Кинжекова Р.С.
Мекен-жай
 • Қазақстан Республикасы
  090000, Орал
  Н. Назарбаев даңғылы, 208
  reception@wkitu.kz