Оқу-әдістемелік жұмыстар

Доукариева Улдай Кабахановна:  «Шетел тілі және аударма ісі» кафедрасының меңгерушісі, доцент, филология ғылымының кондидаты.

Оқу-әдістемелік жұмыстар

 1. Sharing Ideas in Language Teaching // Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, ISBN 2015978-601-7110-51-2
 2. Доукариева У.К. A Course in Language Teaching
 3. Доукариева У.К. Мамандыққа кіріспе(дәрістер жинағы) // Уральск: редакционно-компьютерный центр «Евразия». ISBN 9965-25-415-б. 2014. 4.Доукариева У.К. Жас ұстаз, ISBN 9965-9807-0-5
 4. Доукариева У.К. Жас аудармашы // Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия», 2014( ISBN 9965-25-415-б)
 5. Доукариева У.К. A Handbook for Professional Translators
 6. Доукариева У.К. A PRACTICAL GUIDE TEACHING TODAY
 7. Доукариева У.К. Ағылшын тілінің грамматикасы // Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, ISBN2015978-601-7110-53-б
 8. Доукариева У.К. Переводные картинки переводчика
 9. Доукариева У.К. Профессия: переводчик
 10. Доукариева У.К. Managing the Teaching Process in FLT
 11. Доукариева У.К. Об использовании сравнительных оборотов в современном английском языке. Научно- методический журнал
 12. Доукариева У.К. Teaching Today
 13. Доукариева У.К. Notes for Professional Interpreters

Сагингалиева Ардак  Октябровна: «Шетел тілі және аударма ісі» кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымының магистры

Оқу-əдістемелік жұмыстар

 1. К. Кайнер, Барадосова М, Шунайбекова К. Noch einmal Deutsch Texte – Übungen – Dialoge Учебник по немецкому языку (переработано, дополнено 2-е издание) Уральск: РИО ЗКГУ. 2008 г. 211с
 2. А.Б. Медешева, А.О. Сагингалиева «Тəрбие сағаттарының жинағы» DNS TECHNOLOGY баспаханасы, Орал,2015ж – 107 бет
 3. А.Б. Медешева, А.О. Сагингалиева Воспитательные часы DNS TECHNOLOGY издательский центр, Уральск 2015г 80 стр
 4. А. Б. Медешова, С. М. Акимова, И.В. Распопова, Д. Г. Габдуллаев, А.О. Сагингалиева Информатика негіздері Информатика оқулығы. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 2011; 321 б

Матжанова Гульвира Жусуповна: Шетел тілі және аударма ісі кафедрасының доценті, филология ғылымының кондидаты.

Оқу-әдістемелік жұмыс

1. Эстетикалық бағыттағы орта білім беру гимназиясының мұғалімдеріне ағылшын тілін оқыту әдістемесі бойынша сарапшы-мастер, 2021 жылдың қыркүйегінен бастап, Орал қ.
2. ҚР жалпы білім беретін мектептерінің мұғалімдеріне арналған оқу -әдістемелік құралдарды құрастыруға пікір беруші
3. Шет тілдері мен аударма ісі кафедрасының профессорлық -оқытушылық құрамы үшін ағылшын тілін оқыту әдістемесі бойынша семинарлар, вебинарлар ұйымдастырушы, 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін

Утебаева Алтынай Хамешовна: «Шетел тілі және аударма ісі» кафедрасының аға оқытушысы

Оқу-әдістемелік жұмыстар

1.Ағылшын тілі тарихы

2.Ағылшын тілі лексикологиясы

3.Шет тілін оқыту әдістемесі

Макашева Фарида Нагимуллиевна: «Шетел тілі және аударма ісі» кафедрасының аға оқытушысы

Оқу-әдістемелік жұмыс

 1. «Лексикология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 2014 ж
 2. Пән бойынша оқу-әдістемелік кешен «Шетел тілі »2014 ж
 3. Оқу-әдістемелік кешен «Ақпараттық сабақтар өткізу аударма.2018 ж
 4. «Шет тілін оғыту адистемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 2019 ж
 5. Оқу-әдістемелік кешен « Английский язык для студентов высших учебных заведений».2020г.
 6.  Оқу-әдістемелік кешен « Аударманың теориясы мен практикасы»2021г.
 7.  Оқу-әдістемелік кешен « Ағылшын тілі лексикологиясы»2021г.

Бимашева Гульнафис Сисенгалиевна: «Шетел тілі және аударма ісі» кафедрасының аға оқытушысы

Оқу-әдістемелік жұмыстар

 1. Машина жасау факультетінің студенттерге арналған ағылшын тілінде мәтіңдер жинағы. Оқу-әдістемелік құралы. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ,2007
 2. Техникалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған ағылшын тілінде өздік жұмыс тапсырмалар жинағы. Оқу-әдістемелік құралы. Техникалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған ағылшын тілінде өздік жұмыс тапсырмалар жинағы.-Уральск 2008-50 бет.
 3. Сборник тестовых заданий для подготовки к сдаче государственного контроля по английскому языку для студентов технических специальностей. Оқу-әдістемелік құралы. Уральск -2010-80 бет.
 4. Ағылшын тілінің қысқаша практикумы. Оқу-әдістемелік құралы Ағылшын тілінің қысқаша практикумы. Уральск- 2011-70 бет
 5. Методические указания по английскому языку для студентов факультета агрономия. Оқу-әдістемелік құралы.Уральск-2011
 6. Английский язык. Учебное пособие для судентов специальности 5В071800 – Электроэнергетика. Уральск – 2012 – 99 стр.
 7. Экология. Электронное учебное пособие для студентов специальности 5В060800 – Экология 2013г
 8. Учебный терминологический словарь для студентов специальностей «Безопасность жизнедеятельности и окружающей среды», «Экология» Учебно-справочное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2014
 9. Учебно-методическое пособие “Accounting and Economics” для студентов экономических специальностей. ЗКАТУ им. Жангир хана,2015
 10. Электронное учебно-методическое пособие “Kazakhstan is our Motherland”. Электронное учебно-методическое пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2016
 11. Учебное пособие Коррозиялық процестер Учебное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2016
 12. “Corrosion processes’ tutorial for students of specialty “Chemical technology of inorganic substances” Учебное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2017
 13. Учебное пособие для студентов ветеринарных специальностей “Additional reading Учебное пособие “In the world of technical texts” «Сборник текстов по английскому языку для студентов политехнического факультета». Учебное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2018 for veterinary specialties” Учебное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2017
 14. Учебное пособие для студентов ветеринарных специальностей “Additional reading for veterinary specialties” Учебное пособие ТОО «Medet Group»,Караганда,2020
 15. Учебное пособие “Sturgeon breeding” для студентов специальностей «Аква культура и водные биоресурсы» (ISSBN.) Учебное пособие LLP “Publishing House” “Almanah”, Алматы, 2020
 16. Учебное пособие для развития навыков чтения «English through reading» Учебное пособие (ISSBN.) LLP “Publishing House” “Almanah”, Алматы, 2020

Мекен-жай
 • Қазақстан Республикасы
  090000, Орал
  Н. Назарбаев даңғылы, 208
  reception@wkitu.kz