Экономика және менеджмент

«Экономика және менеджмент» кафедрасы

 

Экономика және менеджмент кафедрасының құрылуы нарықтық қатынастардың талаптарымен, адамдардың ойлауы мен мінез-құлқының жаңа стандарттарын әзірлеу және қалыптастыру қажеттілігімен туындады.

Кафедра келесі білім беру бағдарламалары бойынша бакалаврлар мен магистрлерді дайындайды:

-7М04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша (магистратура);

-6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша (бакалавриат);

-6В04103 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша (бакалавриат);

-6В04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша(бакалавриат);

-6В04107 «Экономика және менеджмент» (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы бойынша (бакалавриат).

Экономика және менеджмент кафедрасы оқу процесін ұйымдастыру бойынша ерекше міндеттер жүктейтін шығарушы кафедра болып табылады. Оқыту сапасына, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға, оқу материалын жетілдіру мен игеруді тиімді бақылауға басты назар аударылады.

«Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Мансурова Магрипа Аубакировна.

«Экономика және менеджмент» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының сандық құрамы 18 адамды құрайды, оның ішінде штаттық – 15, қоса атқарушылар – 3.

Кафедрада 6 экономика ғылымдарының кандидаты, 9 аға оқытушы, оның ішінде 7 экономика ғылымдарының магистрі, 2 аға оқытушы жұмыс істейді.

Оқу процесінің сапасы жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құраммен қамтамасыз етіледі. Оқыту үдерісінде дәстүрліден басқа, олар заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде әдістер мен тәсілдер кеңінен қолданылады.

Габдуалиева Раушан Смадиновна, Толебаева Батима Толебаевна, Суербаев Шайдолла Хамитович, Махмудов Аскар Джуматаевич, Есеналиев Берик Сагинович, Догалов Амангельды Нажимеденұлы сияқты ғалымдардың белсенді оқу-тәрбие және ғылыми-әдістемелік жұмысы және олардың кәсіпқойлығы экономика және менеджмент саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға ықпал етеді.

Кафедра қызметінің негізгі мақсаттары: білім беру және ғылыми қызметтегі басым бағыттарды дамыту, кадр саясатын жетілдіру.

Кафедра қызметінің негізгі бағыттары:

– білімалушылар мен оқытушылардың сапалы жұмысын қамтамасыз ету;

– оқу процесінің түрлерін оңтайландыру;

-оқу үрдісінде білімалушылардың жетістіктерін үздіксіз бақылауды жүзеге асыру;

– білім сапасы үшін оқытушылардың жауапкершілігін арттыру;

– білімалушылардың оқу еңбегін өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі бағалау дағдыларын қалыптастыру;

– білімалушылардың жеке қабілеттерін, оқытушылардың кәсіби және шығармашылық әлеуетін толық іске асыру;

– оқытушылар мен білімалушылардың ғылыми қызметін жандандыру.

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы көбінесе еңбек нарығының қажеттіліктерімен анықталады және үнемі жетілдіріліп отырады. Кафедра жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне бағдарланған бағдарламаларды әзірлейді және іске асырады және еңбек нарығы конъюнктурасының өзгеруін және негізгі тұтынушылардың білім сапасына қойылатын талаптарын үздіксіз қадағалауға мүмкіндік беретін тетіктер жасайды.     Экономика және менеджмент кафедрасында оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру білім беру бағдарламалары бойынша үлгілік және оқу бағдарламаларын белгіленген тәртіппен әзірлеуді, жаңартуды және бекітуді, оқу және оқу-әдістемелік құралдарды басып шығаруды жоспарлау мен дайындауды, дәріс курсының мазмұнын әзірлеу мен жаңартуды, практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқауларды, білімді бақылау нысандарын жетілдіруді, білімалушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру мен жандандыруды, кафедраның профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық шеберлігін арттыруды көздейді.

Профессорлық-оқытушылар құрамы үнемі өз біліктілігі мен педагогикалық шеберлігін арттырып отырады. Жыл сайын оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар шығарылады.

Оқу-әдістемелік жұмыс барысында кафедра студенттері мен магистранттарының кәсіптік практиканың әртүрлі түрлерінен өту процесін реттеу жүзеге асырылады. Кәсіптік практика-білім алушылардың теориялық оқыту процесінде алған білімдерін бекітуге және тереңдетуге, білім беру бағдарламасы бойынша қажетті дағдыларды және практикалық жұмыс тәжірибесін алуға бағытталған жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі.

Білім алушылар «Атамекен» ҰКП, «Орал қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ, «Батыс Қазақстан облысының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ, «Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ, аудандық және ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары, «QazStroyKompany» ЖШС, «IT Group Kazakhstan» ЖШС және т. б. ұйымдарда кәсіптік практикадан өтеді.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы «Аймақтың инновациялық экономикасы және оны жетілдіру жолдары» шаруашылық келісім-шарт тақырыбы аясында жүзеге асырылуда.

ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмысы осы бағыттар шеңберінде бастамашыл-іздестіру сипатына ие. Диссертацияларды қорғау, монографияларды, оқу құралдарын, мақалаларды жазу, ғылыми-практикалық конференцияларда баяндама жасау, оқу, дәріс материалдарын өзектендіру негізгі қорытынды нәтижелер болып табылады. ҒЗЖ нәтижелері оқытушылардың бір жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есептерінде көрініс табады.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы үнемі ғылыми жұмыстармен айналысады, әртүрлі ғылыми басылымдарда ғылыми мақалалар жариялайды, ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға қатысады; ғылыми үйірмелердің жұмысын жүргізеді; студенттік және магистрлік жұмыстарға ғылыми басшылықты жүзеге асырады.

Экономика, Менеджмент, Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламаларының білім алушылары экономикалық мамандықтар арасында Республикалық олимпиаданың жеңімпаздары болып табылады.

 

2017 жылы Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университетінде өткен «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты XVI экономика бойынша Республикалық олимпиадасының қорытындысы бойынша «Болашақ көшбасшылары»  командасы 1-ші орынға ие болып, экономикалық мамандықтар бойынша Республикалық олимпиаданың ауыспалы кубогына ие болды.

2018 жылы Республикалық олимпиаданың ауыспалы кубогы негізінде БҚИТУ экономикалық мамандықтар студенттері арасында «Инновациялар және экономиканы жаңғырту» атты XVII республикалық олимпиаданы өткізу бойынша базалық ЖОО болды. Республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша «Жас көшбасшылар» командасы 2-ші орынға ие болды.

2019 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде «Бизнестегі инновациялық идеялар мен технологиялар» экономикалық мамандықтары бойынша XVIII республикалық олимпиада қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің атынан қатысқан «Болашақ ұрпақ» командасы 2-ші орынға ие болды. Олимпиаданың қазылар алқасы атап өткендей, команданың өнер көрсетуі ең серпінді, креативті және есте қаларлықтай болды. Ғылыми жетекшісі-экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы Тулегенова Айнагуль Утегеновна.

Кафедрада тәрбие үдерісін ұйымдастыру әлеуметтік маңызды және қоғамдық дамудың маңызды бағыты болып табылады. Қоғамның қазіргі әлеуметтік-экономикалық дамуы жағдайында жастарды тәрбиелеу адамның рухани және адамгершілік дамуына, оның кәсіби анықтамасы мен өсуіне бағытталған. Студенттермен тәрбие жұмысы жеке тұлғаның жеке жетістіктерге жету қажеттілігін дамытуға, мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға, тәуелсіздікті қалыптастыруға, өзін-өзі растауға, жеке тұлғаның өзін-өзі қамтамасыз етуін, оның негізгі қасиеттерін дамытуға бағытталған.

 

Мекен-жай
  • Қазақстан Республикасы
    090000, Орал
    Н. Назарбаев даңғылы, 208
    reception@wkitu.kz