Для студентов и магистрантов

Для студентов

анкеты на казахском языке

Студенттердің әлеуметтік жағдайы жөнінде сауалнама

Студенттердің білім беру бағдарламасының сапасын бағалауға арналған сауалнама

Оқытушылар студенттің көзімен

анкеты на русском языке

Cоциальное самочувствие студентов

Преподаватель глазами студента

Анкета об эффективности учебного процесса

 

Для магистрантов

анкета на казахском языке

Магистранттардың білім беру бағдарламасының сапасын бағалауға арналған сауалнама

Білім беру үрдісінің тиімділігі туралы сауалнама

анкета на русском языке

Анкета для магистрантов по оценке качества образовательной программы

Анкета об эффективности учебного процесса