Для преподавателей и сотрудников

анкеты на казахском языке

Оқытушылар мен қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы туралы сауалнама

Білім беру үрдісінің тиімділігі туралы сауалнама

анкеты на русском языке

Анкета социального самочувствия преподавателей и сотрудников

Анкета об эффективности учебного процесса