Ректордың көмекшісі

Ректордың көмекшісінің негізгі міндеті – ректордың қызметінің ұйымдастырушылық және аналититикалық үрдісін қамтамасыз ету болып табылады.

Ректордың көмекшісі  семинарлар, дөнгелек үстелдер, конференциялар және ректордың қатысуымен өтетін хаттамалық іс-шараларды ұйымдастыруменен айналысады.

Сонымен қатар, ректор көмекшісінің міндетіне ректордың басыламдары  және сөз  сөйлеуін дайындау, ректордың атына түскен құжаттардың қозғалысымен орындалуы жатады.