Мұнай-газ ісі кафедрасы

Ақпараттық-білім беру порталы
(бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша)

Білім беру бағдарламасы Құжаттың атауы
Дайындық бағыты: 6В072 – Өндірістік және өңдеу салалары
1 6В07201 “Мұнай газ ісі” Білім беру бағдарламасы (оның ішінде оқу жоспарлары) жүктеу
Элективті пәндер каталогы жүктеу
Білім беру бағдарламасының даму жоспары жүктеу

 

Ақпараттық-білім беру порталы
(магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша)

Білім беру бағдарламасы Құжаттың атауы
Дайындық бағыты: 7М072 – Өндірістік және өңдеу салалары
1 7М07201 “Мұнай газ ісі” Білім беру бағдарламасы (оның ішінде оқу жоспарлары) жүктеу
Элективті пәндер каталогы жүктеу
Білім беру бағдарламасының даму жоспары жүктеу