«Ғылыми көзқарас: идеялар, зерттеулер, инновациялар» атты Республикалық студенттердің ғылыми-зерртеу жұмыстары жеңімпаздары (Нұр-Султан, 2019 ж.)