Қабылдау комиссиясының телефондары

Тілдер және менеджмент факультеті Мамандықтар 6В01702  -Шет тілі: екі шет тілі 6В02301 – Аударма ісі 6В04104 – Мемлекеттік және жергілікті басқару 6В04103 – Менеджмент 6В04102 – Экономика 6В04107 -Экономика және менеджмент (мұнайгаз өнеркәсібінде) 6В04105 – Есеп және аудит   6В04106 – Толықтай оқу