АҚПАРАТ АЙНАСЫ

   18 маусым 2021 жылы Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті «Орал өңірінде» профессор Мұрат Сабырдың «Қажым мұрағатының шырақшысы» атты мақаласы басылды. Толық бір бетті алып тұрған көлемді мақалада әдебиеттану ғылымының көшбасшысы академик Қажым Жұмалиев мұрасын зерттеуші доцент Азамат Мамыровтың еңбектері Толықтай оқу

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ

   Әлемдік қоғамдастықтағы қазіргі интеграциялық процестер жоғары білім беру жүйесіне де өз әсерін тигізуде. Мұны біртұтас әлемдік білім беру кеңістігінің қалыптасуынан көруімізге болады, ол ең алдымен әлемнің әртүрлі университеттеріндегі білім беру тәсілдерін, стандарттарын, оқу жоспарларын үйлестіруде көрінеді. Соңғы жылдары біздің Толықтай оқу

2021 ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГІ

   БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ- ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  В096 – Құқық қорғау қызметі бакалавриат білім беру бағдарламаларының тобы бойынша 2021 жылғы НААР рейтингісіне қатысушы жоғары оқу орындарының арасында 1-ші орын алды.